บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) “SMIT” เข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ 
"ENTERING THE AVIATION SUPPLY CHAIN AND SURVIVING THE COVID-19 ERA "
ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ.สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

 

 

Recent News

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-6
แฟกซ์ : 66(0) 2295 1009 , 66(0) 2683 0943 , 66(0) 2683 0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 38-080-400 , 66(0) 38-080-411
แฟกซ์ : 66(0) 38-080-409 , 66(0) 38-080-419 , 66(0) 38-080-429
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us