ตลท. เยี่ยมชมกิจการ

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายชัยศิลป์ แต้มศิริชัย ประธานกรรมการ นายประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล รองประธานกรรมการ และ นายพฤทธิ์ สรญาณธนาวุธ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท และ คณะผู้บริหาร บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) หรือ SMIT

ให้การต้อนรับคุณรุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ และคณะผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) ณ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) ที่สำนักงานพระราม 3 และที่โรงงานบางปะกง

Recent News

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-6
แฟกซ์ : 66(0) 2295 1009 , 66(0) 2683 0943 , 66(0) 2683 0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 38-080-400 , 66(0) 38-080-411
แฟกซ์ : 66(0) 38-080-409 , 66(0) 38-080-419 , 66(0) 38-080-429
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us