บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) ติดอันดับ “Asia’s 200 Best Under a Billion” ปี 56 นิตยสาร Forbes Asia

(Left to right) Brendan Canavan, President, Asia Pacific Region, UPS Asia Group; Christopher Forbes, Vice Chairman, Forbes Media; Mr. Chaisilp Tamesirichai, President and chairman of the board, SMIT; Olivier Gougeon, Regional CEO, Societe Generale Private Banking (Asia Pacific)

 

Mr. Chaisilp Tamesirichai, President and chairman of the board and Mr. Prasong Srithornratkul, Vice President of Sahamit Machinery Public Company Limited were attending the Forbes Asia “Best Under A Billion” Award Ceremony in Singapore on Oct 29, 2013

Recent News

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-6
แฟกซ์ : 66(0) 2295 1009 , 66(0) 2683 0943 , 66(0) 2683 0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 38-080-400 , 66(0) 38-080-411
แฟกซ์ : 66(0) 38-080-409 , 66(0) 38-080-419 , 66(0) 38-080-429
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us